Undervisning


Med 8 års sang-studier ved det prestisjetunge St. Cecilieakademiet i Roma, språkstudier ved UiO og i tillegg til lang erfaring som konsert-sanger, har Elisabeth Tandberg mye kunnskap å øse av i sin undervisning.

Sangteknikk
Elisabeth Tandberg er en av få i Norge som har fått med seg en grundig innføring i den tradisjonsrike italienske sangteknikken – Bel Canto. Bel Canto betyr vakker sang og stemmen trenes ved systematisk å “bygge opp” instrumentet. Dette gjøres ved hjelp av de gamle klassiske oppvarmingsøvelsene som skåner stemmebåndene, fordi fokus er på pusten.

Interpretasjon
Elisabeth Tandberg har gjennom direkte kontakt med norske og internasjonale musikkpersonligheter og en lang konsert-karriére utviklet en rikholdig meny for musikalsk veiledning.

Repertoirveiledning
Sammen med pianist kan Elisabeth Tandberg hjelpe deg med valg av
repertoar både til prøvesang og til konserter.

Språk
Behersker engelsk, tysk, italiensk, fransk og spansk. "Tandbergs diksjon og forståelse for språk og fonetikk er sjelden. Sansen for "Bel Canto" likedan." Drammens Tidende, anmeldelse ved Martin Haug av The Last Rose of Summer.


spacer